Thông báo Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hình thức chính quy năm 2024

Căn cứ Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2024 như sau:

1. Ngành, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

– Danh mục ngành, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển thẳng xem tại Phụ lục 1.

– Danh mục ngành và tiêu chí ưu tiên xét tuyển xem tại Phụ lục 2.

2. Phạm vi tuyển sinh và chính sách ưu tiên

– Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

– Chính sách ưu tiên: theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Đối tượng tuyển sinh

3.1. Xét tuyển thẳng (XTT)

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương thuộc một trong các nhóm sau được nộp hồ sơ XTT:

– Nhóm XTT1: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

– Nhóm XTT2: đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia. Xét giải các năm 2022, 2023, 2024;

– Nhóm XTT3: đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận. Xét giải các năm 2021, 2022, 2023, 2024;

– Nhóm XTT4: tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á. Xét giải các năm 2021, 2022, 2023, 2024;

– Nhóm XTT5: là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do cơ sở đào tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

– Nhóm XTT6: là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức;

– Nhóm XTT7: có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức

3.2. Ưu tiên xét tuyển (UTXT)

Thí sinh không dùng quyền XTT được UTXT theo phương thức xét kết quả thi THPT, thí sinh đã tốt nghiệp THPT gồm các nhóm sau:

– Nhóm UTXT1: thí sinh thuộc nhóm XTT2, XTT3, XTT4 nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng;

– Nhóm UTXT2: đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải các năm 2022, 2023, 2024;

– Nhóm UTXT3: đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia. Xét giải các năm 2021, 2022, 2023, 2024;

– Nhóm UTXT4: đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc, mỹ thuật. Xét giải các năm 2021, 2022, 2023, 2024.

4. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

4.1. Nguyên tắc đăng ký

– Thí sinh chỉ được lựa chọn 01 trong những nhóm xét tuyển để đăng ký xét tuyển với tối đa 03 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo mẫu của Trường ĐHSP;

– Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét tuyển;

– Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện);

– Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển; trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.

4.2. Nguyên tắc xét tuyển

a) Xét tuyển thẳng

– Xét theo điểm xét tuyển của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo;

– Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình chung năm học lớp 12;

– Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được xét tuyển kể cả minh chứng được xét đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có).

b) Ưu tiên xét tuyển

– Thí sinh được cộng điểm vào tổng điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT theo phương thức xét kết quả thi THPT. Thang điểm xét tuyển là 30, trong trường hợp thang điểm khác sẽ quy đổi phù hợp về thang 30;

– Giải nhất hoặc huy chương vàng cộng 2 điểm; giải nhì hoặc huy chương bạc cộng 1,5 điểm; giải ba hoặc huy chương đồng cộng 1,0 điểm; giải khuyến khích hoặc giải tư cộng 0,5 điểm.

4.3. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

– Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHSP sẽ công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024);

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm theo phương thức trên phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT;

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm theo phương thức trên nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.

Lưu ý: Để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào Trường ĐHSP theo phương thức xét tuyển thẳng, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm cần đặt nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT là nguyện vọng 1.

5. Đăng ký xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

TT Đối tượng Hồ sơ đăng ký XTT Ghi chú
1 XTT1  XTT2 XTT3 XTT4 1/ Phiếu đăng ký XTT theo Phụ lục 3;

2/ Bản sao có công chứng căn cước công dân;

3/ Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ sau:

– Nhóm XTT1: chứng nhận Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

– Nhóm XTT2: chứng nhận đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế;

– Nhóm XTT3: chứng nhận đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận;

– Nhóm XTT4: chứng nhận tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á.

4/ Bản sao có công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2024).

5/ Bản sao có công chứng minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên).

6/ 02 ảnh chân dung cỡ 4×6.

 
2 XTT5

XTT6

XTT7

1/ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo Phụ lục 4.

2/ Bản sao có công chứng căn cước công dân;

3/ Bản photo có công chứng một trong các loại giấy tờ sau:

– Nhóm XTT5: hồ sơ bệnh án đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, có Hội đồng Y khoa của Bệnh viện cấp Quận huyện trở lên xác nhận;

– Nhóm XTT6,7: học bạ 3 năm học THPT và Hộ khẩu thường trú.

 

5.2. Cách thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

5.3. Lệ phí đăng ký xét tuyển: Miễn phí.

5.4. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày Thông báo đến 17h00 ngày 30/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://tuyensinh.ued.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.789976 hoặc 0898.204.204./.