ĐIỂM TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – NĂM 2024

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức tuyển sinh riêng theo Đề án của Trường, đợt xét tuyển sớm cụ thể như sau:

TT Ngành/chuyên ngành
tuyển sinh
Điểm xét trúng tuyển
(thang điểm 300)
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6
1 Báo chí 7320101   240.00        
2 Công nghệ Sinh học 7420201   240.00     220.00
3 Công nghệ thông tin 7480201   240.00     220.00 210.00
4 Công tác xã hội 7760101   250.00     220.00  
5 Địa lý học 7310501   240.00      
6 Hóa học 7440112   230.00   232.33 220.00  
7 Khoa học dữ liệu 7460108     220.00  
8 Lịch sử 7229010 271.00 230.00   230.00    
9 Quan hệ công chúng 7320108   240.00        
10 Quản lý tài nguyên môi trường 7850101       220.00  
11 Tâm lý học 7310401   230.00 240.00   230.00  
12 Văn hóa học 7229040   230.00     220.00  
13 Văn học 7229030   230.00     237.00  
14 Vật lý kỹ thuật 7520401     232.33 232.33 210.00
15 Việt Nam học 7310630   230.00   220.00

Nhóm 1: Thí sinh đạt giải Khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;

Nhóm 2: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;

Nhóm 3: Thí sinh đạt giải tại kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xét giải thuộc các năm 2022, 2023, 2024;

Nhóm 4: Thí sinh là học sinh học trường THPT chuyên;

Nhóm 5: Thí sinh đạt học sinh giỏi liên tục các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12;

Nhóm 6: Thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm.

Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức.

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG: XEM TẠI ĐÂY