Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký bổ sung dự thi các môn năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo cho phép thí sinh nộp hồ sơ đăng ký bổ sung dự thi các môn năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, nội dung như sau: 1. Thời gian – Thời gian đăng ký dự thi: ngày 17/5/2024….

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2024 (cập nhật tới ngày 20-05-2024)

Trường Đại học Sư phạm – Đại học thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2024. Danh sách cập nhật tới ngày 20-05-2024. – Điểm thi: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Xem tại đây. – Điểm thi: Phân hiệu…