Công bố kết quả trúng tuyển cao học Khóa 47

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng công bố xét quả xét tuyển sau đại học khóa 47 và công bố danh sách trúng tuyển. Thời gian nhập học: từ ngày 13/3/2023 đến ngày 20/3/2023. Thông tin chi tiết xem tại giấy báo trúng tuyển và nhập học.