Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau: 1. Kế hoạch tuyển sinh Đợt 1: tháng 5/2024 – Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024 (thứ Sáu); – Xét tuyển: dự kiến ngày 06/5/2024 (thứ Hai). Đợt…

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 đối với người nước ngoài

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2024 đối với người nước ngoài như sau: 1. Kế hoạch tuyển sinh Đợt 1: tháng 5/2024 – Nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024 (thứ Sáu); – Xét tuyển: dự kiến ngày 06/5/2024 (thứ Hai). Đợt 2: tháng…