Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2023 như sau: STT MÃ TRƯỜNG TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm Điều kiện phụ III DDS TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  …

Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau: STT MÃ TRƯỜNG Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm trúng tuyển III DDS TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM…

Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2023, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng như sau: STT MÃ TRƯỜNG / Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm trúng tuyển Điều kiện phụ Điều kiện học lực lớp 12 III…

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau: STT MÃ TRƯỜNG Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm trúng tuyển Điều kiện phụ III DDS TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM     1 7140201…

Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm như sau: STT MÃ TRƯỜNG / Ngành TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành Điểm trúng tuyển Điều kiện phụ Điều kiện học lực lớp 12…