ĐIỂM TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NĂM 2024

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – năm 2024, đợt xét tuyển sớm cụ thể như sau:

TT Ngành/chuyên ngành Mã tuyển sinh Điểm xét trúng tuyển Ghi chú
1 Giáo dục Chính trị 7140205 22.10
2 Giáo dục Công dân 7140204 20.15
3 Giáo dục Mầm non 7140201 22.25
4 Giáo dục Tiểu học 7140202 22.40
5 Sư phạm Địa lý 7140219 20.45
6 Sư phạm Hóa học 7140212 23.72
7 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 19.50
8 Sư phạm Lịch sử 7140218 24.03
9 Sư phạm Lịch sử – Địa lý 7140249 21.55
10 Sư phạm Ngữ văn 7140217 23.20
11 Sư phạm Toán học 7140209 22.35
12 Sư phạm Vật lý 7140211 24.83

Ghi chú: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức./

Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – năm 2024: XEM TẠI ĐÂY!

Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – năm 2024 (Bổ sung): XEM TẠI ĐÂY!