Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2024 (cập nhật tới ngày 20-05-2024)

Trường Đại học Sư phạm – Đại học thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2024.

Danh sách cập nhật tới ngày 20-05-2024.

– Điểm thi: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Xem tại đây.

– Điểm thi: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum: Xem tại đây.

Lưu ý:

– Các thí sinh đã đăng ký dự thi và đã nộp lệ phí nhưng không có tên trong danh sách hoặc sai sót về thông tin cá nhân thì thí sinh gửi mail phản hồi đến địa chỉ: tuyensinh@ued.udn.vn trước ngày 18/5/2024 để được hỗ trợ.

– Nội dung cung cấp trong email: mã hồ sơ, họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngành đăng ký dự thi, các minh chứng liên quan (nếu có), yêu cầu bổ sung/điều chỉnh.