Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm -Đại học Đà Nẵng

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Căn cứ Công văn số 825/ĐHĐN-ĐT ngày 08/3/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc giao cho các trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Thông tin ngành đào tạo, phương thức tuyển sinh và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2. Vùng tuyển sinh

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường) tải mẫu TẠI ĐÂY.

– Bản sao có công chứng Giấy khai sinh.

– Bản sao có công chứng Giấy CCCD.

– Bản sao có công chứng: bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển văn bằng thứ hai).

– Bản sao công chứng: học bạ, bằng/giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (dành cho thí sinh sử dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào về xếp loại tốt nghiệp/học lực lớp 12 THPT).

– Minh chứng xác nhận ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Tham chiếu tại trang 2 của Phiếu đăng ký xét tuyển);

– Minh chứng hợp lệ để hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có);

– Xác nhận năm kinh nghiệm công tác (tải mẫu TẠI ĐÂY)

– 02 ảnh 4×6 (mặt sau ghi rõ họ tên, ngày sinh).

– Phí đăng ký xét tuyển.

4. Lệ phí:

– Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ.

– Lệ phí thi các môn năng khiếu: 400.000 đồng/hồ sơ.

– Lệ phí thi tuyển: 180.000 đồng/môn thi văn hóa (Toán hoặc Ngữ văn).

– Phương thức nộp lệ phí: Trực tiếp tại Trường hoặc chuyển khoản về Trường theo thông tin sau:

Số tài khoản: 5601533893 – Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hải Vân.

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Nội dung chuyển khoản: LPXT – NGANH – HO TEN

* Lưu ý về nội dung cần nhập khi chuyển khoản:

+ Dấu (-) là để khoảng trắng, nội dung viết bằng tiếng Việt không dấu;

+ NGANH: viết tắt ngành đăng ký xét tuyển bằng tiếng Việt không dấu. Ví dụ: GDMN (đăng ký ngành Giáo dục Mầm non).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời gian

– Nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến ngày 15/5/2024.

– Thi năng khiếu: dự kiến ngày 25-26/5/2024.

– Xét tuyển: sau 02 tuần kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ.

b) Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; số 459 Tôn Đức Thắng, số điện thoại: (0236)3789976; website: https://lkdt.ued.udn.vn; email: lkdt@ued.udn.vn./.