Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (Trường ĐHSP) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực (ĐL, ĐGNL) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 như sau:

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

Danh mục ngành, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển xem tại Phụ lục 1.

2. Phạm vi tuyển sinh, chính sách ưu tiên và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

– Chính sách ưu tiên: theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

3.1. Nguyên tắc đăng ký

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo mẫu của Trường ĐHSP.

– Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét tuyển.

– Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

– Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển; trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển

– Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

– Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐL, ĐGNL năm 2024 và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình chung năm học lớp 12.

– Thí sinh không cung cấp đầy đủ minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ theo mục 4.1 của Thông báo này sẽ không được xét tuyển kể cả minh chứng được xét đối tượng ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện hành (nếu có).

3.3. Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

– Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường ĐHSP sẽ công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024).

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm theo phương thức trên phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm theo phương thức trên nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.

– Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm theo phương thức trên sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Để đảm bảo khả năng trúng tuyển vào Trường ĐHSP theo phương thức xét kết quả kỳ thi ĐL, ĐGNL, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm cần đặt nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT là nguyện vọng 1.

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu ĐGNL-01) có đầy đủ thông tin theo quy định. Thí sinh tải mẫu đơn trên trang tuyển sinh của Trường ĐHSP tại địa chỉ http://tuyensinh.ued.udn.vn;

– Bản sao có công chứng căn cước công dân;

– Bản sao có công chứng giấy xác nhận kết quả kỳ thi ĐL, ĐGNL Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024;

– Bản sao có công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2024);

– Bản sao có công chứng minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên).

4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển: Miễn phí. 

5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

5.1. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 24/5/2024 đến 17h00 ngày 07/6/2024 (tính theo dấu bưu điện).

5.2. Địa điểm nhận hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Muốn biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang Tuyển sinh của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.ued.udn.vn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN; Điện thoại: 02363.789976; Email: lkdt@ued.udn.vn./.