[Clip] Hướng dẫn đăng ký xét tuyển học bạ và kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2024

Ban Tuyển sinh đại học chính quy 2024 giới thiệu Clip hướng dẫ cách thức đăng ký xét tuyển học và và điểm thi đánh giá năng lực.

 

Nguồn: Ban Tuyển sinh Đại học Đà Nẵng