THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2021

Thứ tư - 24/02/2021 12:47
Thông tin tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông năm 2021. Nhận hồ sơ tuyển sinh thường xuyên tại Trường Đại học Sư phạm và các cơ sở liên kết.
I. Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học
1. Ngành đào tạo: GD Mầm non; GD Tiểu học và SP Âm nhạc  

2. Đối tượng tuyển sinh
            Học sinh Tốt nghiệp THPT và tương đương.
3. Phạm vi tuyển sinh

        Tuyển sinh trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh: 
a) Xét tuyển theo điểm thi THPT QG năm 2021
- Ngành Giáo dục Mầm non:
+ Xét điểm thi môn Toán hoặc Ngữ văn;
+ Xét điểm thi môn Năng Khiếu 1 (Đọc diễn cảm, kể chuyện), Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui do ĐHĐN tổ chức năm 2021 hoặc tổ chức thi Năng Khiếu 1 (Đọc diễn cảm, kể chuyện), Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc).
- Ngành Giáo dục Tiểu học: 
1/ Toán + Vật lý + Hóa học    
2/ Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
3/ Toán  + Ngữ văn + Tiếng Anh
4 Toán + Hóa học +Sinh học
- Ngành Sư phạm Âm nhạc:
+  Xét điểm thi môn Toán hoặc Ngữ văn;
+ Xét điểm thi môn Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát) trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui do ĐHĐN tổ chức năm 2021 hoặc tổ chức thi Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 
b)  Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ):
- Ngành Giáo dục Mầm non:
+  Xét điểm học tập môn Toán hoặc Ngữ văn ở THPT. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
+ Xét điểm thi môn Năng Khiếu 1 (Đọc diễn cảm, kể chuyện), Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui năm 2021 hoặc tổ chức thi Năng Khiếu 1 (Đọc diễn cảm, kể chuyện), Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc).
- Ngành Giáo dục Tiểu học: Xét điểm học tập THPT các môn sau với điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12:
1/ Toán + Vật lý + Hóa học    
2/ Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
3/ Toán  + Ngữ văn + Tiếng Anh
4 Toán + Hóa học +Sinh học
- Ngành Sư phạm Âm nhạc:
+  Xét điểm học tập môn Toán hoặc Ngữ văn ở THPT. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của lớp 12.
+ Xét điểm thi môn Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát) trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui năm 2021 hoặc tổ chức thi Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát).
c) Thi tuyển
- Ngành Giáo dục Mầm non:
+ Môn Toán theo hình thức trắc nghiệm hoặc môn Ngữ văn theo hình thực tự luận;
+ Môn Năng Khiếu 1 (Đọc diễn cảm, kể chuyện), Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) hoặc sử dụng điểm thi Năng Khiếu 1, Năng khiếu 2 trong kỳ thi đại học chính qui do ĐHĐN tổ chức năm 2021;
- Ngành Giáo dục Tiểu học:
+ Môn Toán: theo hình thức trắc nghiệm;
+ Môn Ngữ văn: theo hình thực tự luận;
+ Môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, kể chuyện).
- Ngành Sư phạm Âm nhạc:
+ Môn Toán theo hình thức trắc nghiệm hoặc môn Ngữ văn theo hình thực tự luận;
+ Thi môn Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát) hoặc sử dụng điểm Năng Khiếu 1 (Thẩm âm, tiết tấu), Năng khiếu 2 (Hát) trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính qui năm 2021.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT QG: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được công bố sau khi có kết quả thi THPT và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với trường hợp sử dụng kết hợp điểm thi THPT và thi tuyển (các môn năng khiếu): Điểm bài thi/môn thi xét tuyển hoặc điểm trung bình cộng các bài thi/môn thi xét tuyển tối thiểu bằng điểm trung bình cộng tổ hợp các bài thi/môn thi theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.
- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ): học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
- Đối với phương thức thi tuyển: học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
6. Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển
- Thời gian: 04 đợt thi/năm và vào các tháng 4;7;10;12 hàng năm.
- Hình thức nhận ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - số 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
7. Học phí, lệ phí xét tuyển/thi tuyển
- Học phí đại học vừa làm vừa học: 376.000 đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí theo các quy định mới của Chính phủ.
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/hồ sơ;
- Lệ phí thi các môn năng khiếu: 400.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi tại thành phố Đà Nẵng và 600.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự thi ngoài thành phố Đà Nẵng.
- Lệ phí thi tuyển: 180.000 đồng/môn thi văn hóa (Toán, Ngữ văn).
II. Tuyển sinh Liên thông (TC/CĐ - ĐH) vừa làm vừa học
1. Ngành đào tạo: GD Mầm non; GD Tiểu học; SP Âm nhạc
2. Đối tượng tuyển sinh
 Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đúng ngành đăng ký xét tuyển.
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức tuyển sinh 
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng >= 5,0  (theo thang điểm 10) hoặc >= 2,0 (theo thang điểm 4).
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng trước ngày 7/5/2020:
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng >= 5,0  (theo thang điểm 10) hoặc >= 2,0 (theo thang điểm 4).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng sau ngày 7/5/2020:
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng >= 5,0  (theo thang điểm 10) hoặc >= 2,0 (theo thang điểm 4) và phải đạt một trong các tiêu chí sau:
- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa Trung học phổ thông (THPT) đạt từ 8,0 trở lên;
- Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng đạt loại giỏi;
- Tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
6. Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển
- Thời gian: 04 đợt thi/năm và vào các tháng 4;7;10;12 hàng năm.
- Hình thức nhận ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - số 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
7. Học phí, lệ phí xét tuyển/thi tuyển
- Học phí: 
Liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học: 467.000 đồng/tín chỉ.
Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: 495.000 đồng/tín chỉ.
Lộ trình tăng học phí theo các quy định mới của Chính phủ.
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/hồ sơ;
III. Văn bằng thứ hai
1. Ngành đào tạo: 
GD Tiểu học; SP Âm nhạc; SP Tin học và Công nghệ Tiểu học; SP Khoa học Tự nhiên; SP Lịch sử - Địa Lý
2. Đối tượng tuyển sinh
 Thí sinh đã tốt nghiệp đại học
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức tuyển sinh 
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ đại học thứ nhất.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Xét điểm trung bình chung học tập ở trình độ đại học thứ nhất >= 5,0 (theo thang điểm 10) hoặc >= 2,0 (theo thang điểm 4) và phải đạt một trong các tiêu chí sau:
- Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa Trung học phổ thông (THPT) đạt từ 8,0 trở lên;
- Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
- Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại giỏi;
- Tốt nghiệp trình độ đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
- Đã tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
6. Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển
- Thời gian: 04 đợt thi/năm và vào các tháng 4;7;10;12 hàng năm.
- Hình thức nhận ĐKXT: thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm - số 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
7. Học phí, lệ phí xét tuyển
- Học phí: 479.000 đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí theo các quy định mới của Chính phủ.
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ/hồ sơ;

Muốn biết thêm chi tiết xin truy cập trang fanpage: https://www.facebook.com/ueddn hoặc liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, điện thoại liên hệ: (0236) 3789976 - 0898.204.204 (nhánh 114).

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây