Sư phạm Lịch sử

Thứ tư - 20/02/2019 14:04
Lịch sử không chỉ là một môn học và càng không phải là môn học thông thường, mà là môn học đặc biệt, vừa cung cấp kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới một cách hệ thống và toàn diện, vừa là hình thức dung dưỡng tình cảm, ý thức lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại cho người học.
Sư phạm Lịch sử
GIỚI THIỆU
Lịch sử không chỉ là một môn học và càng không phải là môn học thông thường, mà là môn học đặc biệt, vừa cung cấp kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới một cách hệ thống và toàn diện, vừa là hình thức dung dưỡng tình cảm, ý thức lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại cho người học. Đó là nhận định của những nhà nghiên cứu. Lịch sử “có một vai trò to lớn trong giáo dục truyền thống, làm nên cốt cách con người Việt Nam, là nền tảng tinh thần của xã hội” (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ngày 22/10/2011).
Lịch sử chuyên nghiên cứu, bàn luận những vấn đề trong quá khứ, để từ những kiến thức của quá khứ có thể rút ra những quy luật, những bài học kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Bản chất của học Lịch sử là “ôn cố tri tân”, nên học Sử không phải là học thuộc lòng mà phải hiểu, phải biết phân tích, tổng hợp, rút ra được những quy luật và những nhận định, đánh giá. Đây là một việc làm rất khó khăn nhưng đầy lý thú và bổ ích. Học cử nhân Sư phạm Lịch sử các bạn sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng đó và sẽ trở thành nhà giáo góp phần quan trọng vào việc giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam.  
ls1
 
tdong  THÔNG TIN CẦN NHỚ
  • Tuyển sinh: Tổ hợp: C00, C19
  • Mã ngành tuyển sinh: 7140218;
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 70
  • Bậc đào tạo: Đại học - Cử nhân Sư phạm;
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Lịch sử
 
tdong  THÔNG TIN THAM KHẢO
   Các nhóm ngành gần: 
tdong   THAM KHẢO THÊM
spls lich su

GIỚI THIỆU KHOA LỊCH SỬ
 

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.
- Làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí và xuất bản; các cơ quan văn hoá, cơ quan công quyền các cấp.
- Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ các ngành liên quan đến Lịch sử.
Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp
- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, quản lý giáo dục ở địa phương, các viện bảo tàng, thư viện hoặc cơ quan văn hóa.
- Có thể là nhà nghiên cứu lịch sử tại các viện nghiên cứu, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc giáo viên tại các trường phổ thông.
- Làm việc trong các bảo tàng, các nhà xuất bản, các tòa soạn báo, các cơ quan hành chính Trung ương và địa phương.
- Cố vấn cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v… 
Công việc của nhà Sử học diễn ra ở rất nhiều nơi:
- Trong phòng nghiên cứu để phân tích, tổng hợp và đối chiếu, so sánh các nguồn sử liệu với nhau, nhằm tìm ra câu trả lời chính xác cho các sự kiện.
- Tham gia các cuộc khai quật khảo cổ học, tìm kiếm các hiện vật khảo cổ để phân tích, làm sáng tỏ những sự kiện, nhân vật lịch sử có liên quan.
- Tham gia các cuộc điền dã dân tộc học để tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của một tộc người.
- Tham gia các hội thảo, các chương trình hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước; tham gia thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình để làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử đang được quan tâm.
- Luôn luôn trau dồi kiến thức trên mọi lĩnh vực, tìm tòi các nguồn tư liệu mới trong các thư viện, các trung tâm lưu trữ, trung tâm nghiên cứu cũng như trong các cuộc khảo sát thực tế bổ sung cho công trình nghiên cứu của mình.
Phẩm chất và kỹ năng cần thiết:
- Ưa tìm tòi, khám phá, tư duy phân tích và tổng hợp.
- Có niềm đam mê với việc tìm hiểu sự phát triển trong đời sống nhân loại.
 - Có kiến thức sâu rộng về nhiều mặt, nhất là lịch sử.

CHUẨN ĐẦU RA
VỀ KIẾN THỨC
- Có hiểu biết về Các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
- Có kiến thức toàn diện, hệ thống và sâu rộng về tiến trình lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại để làm công tác giảng dạy môn Lịch sử tại các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng và đại học.
- Có kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu Lịch sử.
- Có kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm.

VỀ KỸ NĂNG
- Có kỹ năng phát hiện và đề xuất vấn đề nghiên cứu Lịch sử: sưu tầm, tập hợp, nghiên cứu, tổng hợp tư liệu lịch sử, phát hiện và đề xuất vấn đề nghiên cứu khoa học.
- Có kỹ năng tổ chức, thực hiện đề tài nghiên cứu Lịch sử.
- Có kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng Sư phạm để đảm bảo yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả.
- Có kỹ năng tự đổi mới, tự bổ túc, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn dạy và học Lịch sử.
- Khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn ngành học.
- Kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.
VỀ THÁI ĐỘ
Chương trình nhằm hình thành ở người học:
- Phẩm chất của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
- Ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Các nhóm ngành gần: 
         Mã tổ hợp C00 : Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
Giáo dục Chính trị 7140205   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Sư phạm Ngữ văn 7140217   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Sư phạm Lịch sử 7140218   1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý
Sư phạm Lịch sử- Địa lý 7140249   1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý
Giáo dục Công dân 7140204   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Văn học 7229030   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 7229010   1. Lịch sử + Ngữ văn +  Địa lý
Địa lý học (Chuyên ngành  Địa lý du lịch) 7310501   1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 7310630   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Việt Nam học 
(Chất lượng cao)
7310630CLC   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Văn hoá học 7229040   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Tâm lý học 7310401   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Tâm lý học
 (Chất lượng cao)
7310401CLC   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Công tác xã hội 7760101   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Báo chí 7320101   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Báo chí (Chất lượng cao) 7320101CLC   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
 
ve
Các nhóm ngành gần
    Mã tổ hợp C19 : Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
 
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
Sư phạm Lịch sử 7140218   2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
Sư phạm Lịch sử- Địa lý 7140249   3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD
Giáo dục Công dân 7140204    4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
Lịch sử
(chuyên ngành Quan hệ quốc tế)
7229010   2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD

ve

 
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây