Giáo dục Công dân

Thứ năm - 21/02/2019 08:22
Đào tạo giáo viên Giáo dục công dân được xem là ngành trọng điểm của Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Đây là ngành đào tạo ra thế hệ giáo viên có kiến thức chuyên môn tốt, có đạo đức nhà giáo chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp tốt, có lập trường chính trị vững vàng, đảm bảo dạy tốt môn Giáo dục công dân ở trung học cơ sở (THCS) và môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở trung học phổ thông (THPT); làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và các cơ quan ban, ngành, các tổ chức đoàn thể thuộc hệ thống chính trị các cấp. Đào tạo giáo viên  Giáo dục công dân đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục  phổ thông mới.
Giáo dục Công dân
NGÀNH: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Giới thiệu chung
Môn Giáo dục Công dân là môn khoa học xã hội có vị trí rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Môn Giáo dục Công dân cung cấp cho học sinh hệ thống tri thức toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật…. Môn học này góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất, năng lực cho học sinh; Hình thành và phát triển phương pháp suy nghĩ và hành động giúp học sinh trở thành con người có tri thức, phát triển hoàn thiện các mặt: Đức, Trí, Thể, Mĩ; Trực tiếp hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức tư tưởng cho học sinh về thế giới quan và nhân sinh quan khoa học; Hình thành niềm tin, lý tưởng và ý thức pháp luật cho thế hệ công dân tương lai của đất nước.
Giáo dục Công dân giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục cho học sinh ý thức và hành vi của người con người. Thông qua các bài học về lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, Giáo dục Công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân, đặc biệt là tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Thông tin về Khoa đào tạo
            Khoa: Giáo dục Chính trị
            Website: https://pol.ued.udn.vn/
            Email: gdct@ued.udn.vn
            Facebook: facebook.com/polued
            Điện thoại tư vấn: 0898.172.669
Link youtube giới thiệu Khoa: https://pol.ued.udn.vn/clip-tu-van-tuyen-sinh-khoa-giao-duc-chinh-tri-truong-dhsp-dh-da-nang-thang-5-2021.html
2. Thông tin tuyển sinh năm 2023
            * Mã ngành tuyển sinh: 7140204
* Chỉ tiêu dự kiến: 45
            * Các phương thức và tổ hợp xét tuyển:
            - Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023
            Tổ hợp:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý
3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD
4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
Điểm sàn: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điểm chuẩn năm 2022: 22.75
            - Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ)
            Tổ hợp:
1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + GDCD + Địa lý
3. Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD
4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử
Các thức tính điểm: Ưu tiên môn Ngữ văn, Học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.
Điểm sàn: đạt học lực giỏi lớp 12
Điểm chuẩn năm 2022: 24.50
            - Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng đánh giá năng lực sư phạm:
            Xét theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến đủ chỉ tiêu
            - Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022, 2023.
3. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:
- Giảng dạy môn Đạo đức ở bậc tiểu học;
- Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học cơ sở;
- Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường Trung học phổ thông;
- Làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục;
- Làm chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị các cấp.
4. Cơ hội học tập sau đại học tại trường
- Học lên sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Lý luận và Phương pháp dạy học Giáo dục chính trị và Giáo dục công dân, Quản lý giáo dục, Lý luận chính trị.
5. Cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm và tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội
Học ngành Giáo dục công dân các em có cơ hội rèn luyện, phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Đồng thời các em có cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, các câu lạc bộ, hội nhóm, các hoạt động cộng đồng để trải nghiệm, tiếp xúc thực tiễn.
6. Chuẩn đầu ra của ngành học
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân có khả năng:
 • PLO1: Áp dụng được các kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục và kiến thức chuyên ngành vào lĩnh vực giáo dục công dân.
- PI 1.1: Áp dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào dạy học môn giáo dục công dân.
- PI 1.2: Phân tích được các nội dung cốt lõi của đạo đức học, kinh tế học, pháp luật học, kỹ năng sống.
- PI 1.3: Đánh giá được những yếu tố tác động đến sự tiến bộ của đạo đức, sự phát triển của kinh tế, pháp luật, kỹ năng sống trong thực tiễn của giáo dục công dân.
 • PLO2: Tổ chức hoạt động giáo dục và dạy học môn giáo dục công dân theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
- PI 2.1: Tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong nhà trường.
- PI 2.2: Phát triển được chương trình môn học Giáo dục công dân.
- PI 2.3: Tổ chức được các hoạt động kiểm tra, đánh giá giáo dục môn học đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.
 • PLO3: Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục công dân.
- PI 3.1: Triển khai được đề cương nghiên cứu khoa học Giáo dục công dân.
- PI 3.2: Báo cáo kết quả nghiên cứu rõ ràng và thuyết phục.
 • PLO4: Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.
- PI 4.1: Giải quyết được các tình huống ứng xử sư phạm.
- PI 4.2: Tư vấn đạo đức, kỹ năng sống và pháp luật cho người học.
- PI 4.3: Phối hợp được các lực lượng: Nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • PLO5: Tổ chức được các hoạt động Đoàn - Hội - Đội.
- PI 5.1: Thực hiện được các nghi thức của Đoàn - Hội - Đội.
- PI 5.2: Thành thạo các kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội - Đội
 • PLO6: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống
- PI 6.1: Phân tích được các văn bản quy phạm pháp luật.
- PI 6.2: Chủ trì được hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi.
 • PLO7: Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
- PI 7.1: Phản biện và bảo vệ được quan điểm cá nhân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Giáo dục công dân.
- PI 7.2: Đưa ra cách giải quyết mới nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
 • PLO8: Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
- PI 8.1: Soạn thảo được các văn bản đúng quy định.
- PI 8.2: Thuyết trình cuốn hút các vấn đề của giáo dục công dân.
- PI 8.3: Phối hợp, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
 • PLO9: Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp.
- PI 9.1: Thực hiện những quy định về đạo đức nhà giáo, tôn trọng sự khác biệt.
- PI 9.2: Tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.
- PI 9.3: Hình thành ý tưởng khởi nghiệp.
 • PLO10: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu giáo dục công dân; sử dụng ngoại ngữ trong học tập và công việc.
 • PI 10.1: Vận dụng linh hoạt kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
 • PI 10.2: Sử dụng được các công cụ tìm kiếm, khai thác thông tin từ Internet phục vụ cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy học.
 • PI 10.3: Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, đạt năng lực bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong hoạt động chuyên môn.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây