Giáo dục Chính trị

Thứ tư - 20/02/2019 13:55
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò, vị trí của chính trị trong mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục chính trị có vai trò quan trọng trong việc trang bị tri thức lý luận khoa học, lập trường tư tưởng chính trị, thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để Chính trị học không phải là một cái gì đó khô khan, giáo điều (như một số người nghĩ) là một vấn đề không phải ở bản thân chính trị mà là ở những nhà Sư phạm Giáo dục chính trị tương lai. Bởi bản thân chính trị không hề khô khan mà nó luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn cuộc sống, với "cây đời mãi mãi xanh tươi".
Giáo dục Chính trị
GIỚI THIỆU   Lênin từng nói: “Người ta cần đến kinh tế để khỏi chết đói, cần đến chính trị để khỏi tự giết chính mình. Nếu không hiểu biết về chính trị thì không thể có hành động tự giác về thực thi quyền lực của chính mình…”. Nếu như bạn cho rằng: “Tôi chỉ làm chuyên môn thôi, không liên quan đến chính trị” thì bạn đã sai lầm.
Trên thực tế, chính trị lôi cuốn tất cả mọi người vào cuộc. GS.TS. Hoàng Chí Bảo, một trong những chuyên gia đầu ngành về Chính trị học tại Việt Nam cho rằng: “Người trí thức không nên đứng trong tháp ngà tri thức.(…). Ông cha xưa từng nói, quốc gia lâm nguy, sĩ phu hữu trách. Nguyễn Trãi từng truyền dạy: "Trải biến cố nhiều thì trí lực sâu, lo công việc xa thì thành công lạ. Mác, Ăng-ghen, Hồ Chí Minh đều là những nhà trí thức lỗi lạc, nhưng đồng thời là những nhà chính trị kiệt xuất đó thôi”. Hay nói cách khác, chúng ta “đứng ngoài” chính trị thì chúng ta sẽ hành động một cách mù quáng.
Chúng ta không thể phủ nhận vai trò, vị trí của chính trị trong mọi mặt của đời sống xã hội. Giáo dục chính trị có vai trò quan trọng trong việc trang bị tri thức lý luận khoa học, lập trường tư tưởng chính trị, thế giới quan, phương pháp luận khoa học và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để Chính trị học không phải là một cái gì đó khô khan, giáo điều (như một số người nghĩ) là một vấn đề không phải ở bản thân chính trị mà là ở những nhà Sư phạm Giáo dục chính trị tương lai. Bởi bản thân chính trị không hề khô khan mà nó luôn gắn bó mật thiết với thực tiễn cuộc sống, với "cây đời mãi mãi xanh tươi".
gdct

     green animated arrow right   Thông tin cần nhớ
  • Tuyển sinh: Mã tổ hợp: 1.C00    2.C20     3.D66   4. C19
  • Mã ngành tuyển sinh: DDS 7140205
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 60
  • Bậc đào tạo: Đại học - Cử nhân Sư phạm
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Giáo dục Chính trị.
 
 
 
green animated arrow right    Tham khảo:                           
green animated arrow right                      Các nhóm ngành gần:
Theo mã tổ hợp   C00 Tìm hiểu thêm
Theo mã tổ hợp   C20 Tìm hiểu thêm
Theo mã tổ hợp   D66 Tìm hiểu thêm
Theo mã tổ hợp   C19 Tìm hiểu thêm

 
gdct2 1
 
Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị Tìm hiểu Khoa Giáo dục Chính trị: http://ued.udn.vn/page-khoa/khoa-giao-duc-chinh-tri.html
 
 
VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
- Là giáo viên bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học phổ thông.
- Giảng viên các môn Khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các học viện, trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị, các trường trung cấp, dạy nghề.
- Làm công tác tư vấn cho các phòng, sở Giáo dục - đào tạo về chuyên môn giáo dục công dân.
 - Làm chuyên viên và công tác quản lý tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cấp (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), tại các trường học, các cơ sở quản lý giáo dục.


 CHUẨN ĐẦU RA
VỀ KIẾN THỨC
- Nắm vững một cách có hệ thống kiến thức cơ bản, sâu và rộng các môn khoa học Mác -Lê-nin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nắm được những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; am hiểu những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
- Nắm vững những vấn đề cơ bản, quan trọng về Nhà nước và pháp luật Việt Nam.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục để tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông.
VỀ KỸ NĂNG
- Hình thành và rèn luyện ở người học những phẩm chất đạo đức cơ bản; hình thành thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người, yêu ngành; có ý thức trách nhiệm cao đối với sự nghiệp giáo dục.
- Biết vận dụng, tích hợp được giáo dục về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, môi trường, con người, xã hội vào nội dung bài dạy môn Giáo dục công dân.
- Có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm, tình huống pháp luật.
- Có khả năng giao tiếp, chia sẻ thông tin, khéo léo trong ứng xử, khôn ngoan trong đàm phán, chuẩn mực trong phát ngôn.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, dịch thuật các tài liệu nước ngoài.
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy và nghiên cứu.

VỀ THÁI ĐỘ
- Có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý thức tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.
- Có đạo đức tốt, lối sống và tác phong mẫu mực; có trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục.
- Có phẩm chất của người giáo viên nhân dân; có ý thức tích lũy và ứng dụng kiến thức mới trong giảng dạy.
  green animated arrow right    Các nhóm ngành gần
                           
 Mã tổ hợp C00
Tên ngành/Nhóm ngành
C00
Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Tâm lý học 7310401   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Tâm lý học
(Chất lượng cao)
7310401CLC   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Giáo dục Chính trị 7140205   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn 7140217   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử- Địa lý Chưa có   1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Giáo dục Công dân 7140204   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Văn học 7229030   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 7310630   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Việt Nam học
(
chuyên ngành Văn hóa du lịch-Chất lượng cao)
7310630CLC   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Văn hoá học 7229040   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Công tác xã hội 7760101   1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí 7320101   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí
(Chất lượng cao)
7320101CLC   1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử 7140218   1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý Ưu tiên môn Lịch sử
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 7229010   1. Lịch sử + Ngữ văn +  Địa lý Ưu tiên môn Lịch sử
Sư phạm Địa lý 7140219   1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử Ưu tiên môn Địa lý
Địa lý học (Chuyên ngành  Địa lý du lịch) 7310501   1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử Ưu tiên môn Địa lý
 
ve
green animated arrow right         Các nhóm ngành gần
                   
 Mã tổ hợp C20
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Lịch sử- Địa lý Chưa có   Ngữ văn + Địa lý + GDCD Ưu tiên
môn Ngữ văn
Giáo dục Công dân 7140204   Ngữ văn + GDCD +  Địa lý Ưu tiên
môn Ngữ văn

ve
green animated arrow right      Các nhóm ngành gần
                   
Mã tổ hợp D66
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Giáo dục Chính trị 7140205   Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD Ưu tiên
môn Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn
Tìm hiểu thêm
7140217   Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên
môn Ngữ văn
Giáo dục Công dân 7140204   Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD Ưu tiên
môn Ngữ văn
Văn học
Tìm hiểu thêm
7229030   Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên
môn Ngữ văn
Văn hoá học 7229040   Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên
môn Ngữ văn
Báo chí
Tìm hiểu thêm
7320101   Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên
môn Ngữ văn
Báo chí
(Chất lượng cao)
7320101CLC   Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh Ưu tiên
môn Ngữ văn

ve
Theo mã tổ hợp   C19 
 
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Lịch sử 7140218   2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD Ưu tiên môn Lịch sử
Sư phạm Lịch sử- Địa lý Chưa có   3. Ngữ văn + Lịch sử + GDCD Ưu tiên môn Ngữ văn
Giáo dục Công dân 7140204    4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 7229010   2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD Ưu tiên môn Lịch sử
Giáo dục Chính trị 7140205   4. Ngữ văn + GDCD + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ vănve

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây