Địa lý học (chuyên ngành địa lý du lịch)

Thứ tư - 20/02/2019 21:25
Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng du lịch to lớn. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú nên đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thời gian qua chính phủ và các địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhiều cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; Quy hoạch nhiều tuyến điểm du lịch, tạo tiền đề thu hút nhiều nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước..
Địa lý học (chuyên ngành địa lý du lịch)
GIỚI THIỆU
Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng du lịch to lớn. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú nên đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thời gian qua chính phủ và các địa phương đã tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhiều cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật; Quy hoạch nhiều tuyến điểm du lịch, tạo tiền đề thu hút nhiều nhà đầu tư du lịch trong và ngoài nước..
            Do đó, phát triển hệ thống đào tạo nguồn nhân lực du lịch có trình độ cao về lý luận và thực tiễn, tính chuyên nghiệp và năng động sáng tạo, có khả năng thích ứng nhanh với quá trình toàn cầu hóa là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Địa lý học (chuyên ngành Địa lý Du lịch).
dldl 2

tdat2  THÔNG TIN CẦN NHỚ
  • Tuyển sinh: Khối 1.C00 2.D15;
  • Mã ngành tuyển sinh: 7310501;
  • Bậc đào tạo: Đại học - Cử nhân khoa học;
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Địa lý
dldl

tdat2   THÔNG TIN THAM KHẢO
Các nhóm ngành gần: 
  •  Mã tổ hợp C00 : Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử  (Xem chi tiết)
  •  Mã tổ hợp D15 : Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh (Xem chi tiết)
          green animated arrow right   THAM KHẢO THÊM
dldl dia ly

Tìm hiểu Khoa Địa Lý: http://geo.ued.udn.vn/


tdat2  GIỚI THIỆU KHOA ĐỊA LÝ


VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) có khả năng như sau:
- Làm việc tại các Sở, Ban, Ngành cấp Tinh, Thành phố như: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Ban quản lý các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch;
- Làm việc tại các Phòng cấp huyện: Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Tài nguyên - Môi trường;
- Làm việc tại các công ty, trung tâm du lịch; Các công ty lữ hành, khách sạn, các dự án bảo tồn và phát triển di tích văn hóa lịch sử;
- Làm việc cho các dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển du lịch;
- Công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, các Viện nghiên cứu du lịch; 
- Có đủ kiến thức và điều kiện để theo học nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ trong lĩnh vực Địa lý du lịch và các lĩnh vực liên quan tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.


CHUẨN ĐẦU RA
VỀ KIẾN THỨC
- Có hiểu biết và nhận thức được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo; Có hiểu biết cơ bản về kiến thức cơ sở của ngành: cơ sở địa lý tự nhiên, cơ sở địa lý kinh tế - xã hội, công nghệ GIS;
- Có kiến thức nhất định về Văn hóa, Văn học, Ngôn ngữ, Lịch sử, Dân tộc, Tôn giáo, Nghệ thuật,  Quản trị, Kinh tế…Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong lĩnh vực phát triển du lịch trong nước và quốc tế;
- Có những hiểu biết cơ bản về các quy luật và bản chất của chuyên ngành cũng như về giáo dục, tâm lí để có thể vận dụng tốt vào hoạt động nghiệp vụ kinh doanh và quản lý khách sạn, marketing, quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch…
            - Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc;
- Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.
VỀ KỸ NĂNG
- Có khả năng nhận biết và vận dụng tổng hợp tài nguyên du lịch;
- Có khả năng vận dụng những hiểu biết về địa lý học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động du lịch;
- Có khả năng thực hiện độc lập những nội dung nghiên cứu và nghiệp vụ du lịch thích hợp với các môi trường, đặc biệt là công tác quy hoạch du lịch;
- Tự thiết kế và triển khai, quản trị được chương trình, nội dung trong hoạt động hướng dẫn tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí;
- Có khả năng khai thác và sử dụng một số phương tiện kĩ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ du lịch. 
VỀ THÁI ĐỘ
Có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần say mê nghiên cứu; Ý thức tổ chức kỹ luật lao động và tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp; Ý thức phục vụ cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp du lịch.C00 : Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
 
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Giáo dục Chính trị 7140205 45 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Sư phạm Ngữ văn 7140217 45 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử 7140218 40 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý Ưu tiên môn Lịch sử
Sư phạm Địa lý 7140219 40 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử Ưu tiên môn Địa lý
Sư phạm Lịch sử- Địa lý Chưa có 45 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Giáo dục Công dân 7140204 40 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Văn học 7229030 70 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 7229010 40 1. Lịch sử + Ngữ văn +  Địa lý Ưu tiên môn Lịch sử
Địa lý học (Chuyên ngành  Địa lý du lịch) 7310501 65 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử Ưu tiên môn Địa lý
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 7310630 120 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Việt Nam học (Chất lượng cao) 7310630CLC 50 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Văn hoá học 7229040 35 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Tâm lý học 7310401 65 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Tâm lý học (Chất lượng cao) 7310401CLC 50 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Công tác xã hội 7760101 75 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí 7320101 75 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí (Chất lượng cao) 7320101CLC 50 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý Ưu tiên môn Ngữ văn

veD15: Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh
 
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Địa lý 7140219 40 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh Ưu tiên môn Địa lý
Văn học 7229030 70 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn
Địa lý học (Chuyên ngành  Địa lý du lịch) 7310501 65 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh Ưu tiên môn Địa lý
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 7310630 120 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn
Việt Nam học (Chất lượng cao) 7310630CLC 50 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn
Văn hoá học 7229040 35 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí 7320101 75 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn
Báo chí (Chất lượng cao) 7320101CLC 50 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh Ưu tiên môn Ngữ văn

ve

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây