Chỉ tiêu

This is Lorem ipsum heading.

Posted In: Legal Advice

15 11

Read more →

Khối ngành Đào tạo

This is Lorem ipsum heading.

Posted In: Legal Advice

15 11

Read more →

z4

This is Lorem ipsum heading.

Posted In: Legal Advice

15 11

Read more →
Kế hoạch và danh sách thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Kế hoạch và danh sách thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

 •   19/05/2023 06:11:20 AM
 •   Đã xem: 5120
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN cập nhật danh sách thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau:

Đề thi minh họa và Hướng dẫn dự thi tuyển sinh các môn Năng khiếu năm 2023

 •   28/04/2023 04:44:24 AM
 •   Đã xem: 1346
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố Hướng dẫn thi các môn năng khiếu và đề thi minh họa dùng cho xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, cụ thể:

Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023

 •   25/04/2023 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 1705
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (Trường ĐHSP) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét kết quả kỳ thi độc lập, đánh giá năng lực (ĐL, ĐGNL) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 như sau:

Thông báo Tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2023

 •   25/04/2023 12:30:00 AM
 •   Đã xem: 7943
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (Trường ĐHSP) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2023 như sau:

Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

 •   25/04/2023 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 2638
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:

Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (dự kiến)

 •   16/03/2023 10:59:17 PM
 •   Đã xem: 7635
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (dự kiến), cụ thể:

Kết quả tuyển sinh đại học VLVH bổ sung đợt 1 năm 2022

 •   24/11/2022 11:07:13 PM
 •   Đã xem: 1071
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố Kết quả tuyển sinh, nhập học đào tạo đại học VLVH bổ sung đợt 1 năm 2022 như sau:
KHUYẾN NGHỊ VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH KHI THỰC HIỆN NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ NĂM 2022

KHUYẾN NGHỊ VÀ LƯU Ý ĐỐI VỚI THÍ SINH KHI THỰC HIỆN NỘP LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ NĂM 2022

 •   18/08/2022 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 942
 •   Phản hồi: 0
Chỉ các thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT mới phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí.
Tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo đề án tuyển sinh riêng năm 2022

Tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo đề án tuyển sinh riêng năm 2022

 •   28/07/2022 05:07:52 AM
 •   Đã xem: 1798
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo đề án tuyển sinh riêng năm 2022 như sau:
Kết quả thi Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Kết quả thi Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 •   16/07/2022 04:42:26 AM
 •   Đã xem: 6662
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng thi Năng khiếu Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố kết quả thi Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 và thông báo phúc khảo kết quả thi, cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 •   06/07/2022 11:10:42 PM
 •   Đã xem: 3316
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:
Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Năng khiếu năm 2022

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Năng khiếu năm 2022

 •   04/07/2022 09:31:56 PM
 •   Đã xem: 2414
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN cập nhật danh sách thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi các môn Năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, cụ thể như sau:
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2022

Thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2022

 •   03/07/2022 04:09:00 AM
 •   Đã xem: 3472
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2022 như sau:
Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 •   30/06/2022 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 1203
 •   Phản hồi: 0
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực đợt 1 - 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng như sau:
Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

 •   30/06/2022 12:49:00 AM
 •   Đã xem: 2177
 •   Phản hồi: 0
Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 – 2022 theo kế hoạch xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng như sau:

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 •   28/06/2022 04:39:44 AM
 •   Đã xem: 3575
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh đại học chính qui năm 2022, cụ thể:
Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 •   26/05/2022 10:29:55 PM
 •   Đã xem: 6058
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 như sau:
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

 •   02/05/2022 04:57:00 AM
 •   Đã xem: 1116
 •   Phản hồi: 0
Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) năm 2022, theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đợt xét tuyển sớm như sau:
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022

 •   27/01/2022 10:31:29 PM
 •   Đã xem: 23384
 •   Phản hồi: 0
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển năm 2022, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây