Điểm chuẩn của các năm gần nhất

Thứ năm - 21/02/2019 13:10
Điểm trúng tuyển của 03 năm gần nhất: 2018, 2019 và 2020 (tính theo điểm thi THPT QG)
Điểm chuẩn của các năm gần nhất
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Nhóm ngành I
- Ngành 1: SP Toán học
    20.5
Tổ hợp 1:Toán- Lý- Hóa 19.5 19.0
Tổ hợp 2:Toán-Lý- Anh 19.5 19.0
- Ngành 2: SP Tin học 21.0 0 18.5
Tổ hợp 1: Toán- Lý- Hóa    
Tổ hợp 2: Toán-Lý- Anh    
- Ngành 3: SP Vật lý     18.5
Tổ hợp 1: Lý- Toán- Hóa 17.0 18.0
Tổ hợp 2: Lý-Toán- Anh 17.0 18.0
- Ngành 4: SP Hóa học     18.5
Tổ hợp 1: Hóa- Toán-Lý 18.5 18.05
Tổ hợp 2: Hóa- Toán-Anh 18.5 18.05
Tổ hợp 3: Hóa- Toán-Anh 18.5 18.05
- Ngành 5: SP Sinh học   0 18.5
Tổ hợp 1:Sinh- Toán-Hóa 17.0  
Tổ hợp 2:Sinh- Toán-Anh 17.0  
- Ngành 6: SP Ngữ Văn     21.00
Tổ hợp 1:Văn- Sử - Địa 21.0 19.50
Tổ hợp 2:Văn- GDCD- Toán 21.0 19.50
Tổ hợp 3:Văn- GDCD- Anh 21.0 19.50
- Ngành 7: SP Lịch sử     18.5
Tổ hợp 1:Sử- Văn-GDCD 17.0 18.0
Tổ hợp 2:Sử- Văn-Địa 17.0 18.0
- Ngành 8: SP Địa lý     18.5
Tổ hợp 1:Địa-Văn-Sử 17.5 18.0
Tổ hợp 2:Địa-Văn-Anh 17.5 18.0
- Ngành 9: GD Mầm non      
Tổ hợp 1:Năng khiếu (Đọc điễn cảm, Hát)-Toán-Văn 19.25 18.35 19.25
- Ngành 10: GD Tiểu hoc    
Tổ hợp 1:Toán-Văn-Anh 17.75 18.00 21.5
- Ngành 11:GD Chính trị      
Tổ hợp 1:Văn-Địa-Sử 19.0 18.00 18.5
Tổ hợp 2:Văn-GDCD-Địa 19.0 18.00 18.5
Tổ hợp 3:Văn-GDCD-Anh 19.0 18.00 18.5
Tổ hợp 4:Văn-Toán-Anh   18.00 18.5
- Ngành 12: SP Âm nhạc      
Tổ hợp 1:NK Âm nhạc 1 -NK Âm nhac2- Văn 20.65 23.55 19
- Ngành 13: Giáo dục công dân     18.5
- Ngành 14: Sư phạm Khoa học tự nhiên     18.5
- Ngành 15: Sư phạm Khoa học tự nhiên     18.5
- Ngành 16: Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học     18.5
Nhóm ngành IV      
- Ngành 1: Công nghệ Sinh học     15.00
Tổ hợp 1:Sinh-Hóa-Toán 15.0 18.70
Tổ hợp 2:Sinh-Lý- Hóa 15.0 18.70
- Ngành 2: Vật lý học   0  
Tổ hợp 1:Lý-Toán-Hóa      
Tổ hợp 2:Lý-Toán-Anh      
- Ngành 2: Hóa học - HH CLC      
Tổ hợp 1:Lý-Toán-Hóa 15.0-15.7 18.00 15.00 – 15.25
Tổ hợp 2:Hóa-Toán-Anh 15.0-15.7 18.00
Tổ hợp 3:Hóa-Toán-Sinh 15.0-15.7 18.00
Tổ hợp 4:Lý-Toán-Anh   18.00
- Ngành 3: Địa lý tự nhiên   0  
Tổ hợp 1:Toán-Lý-Hóa      
Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh      
Tổ hợp 3:Toán-Hóa-Sinh      
- Ngành 4: Khoa học môi trường      
Tổ hợp 1: Hóa- Toán-Lý      
Nhóm ngành V      
- Ngành 1: Toán ứng dụng      
Tổ hợp 1:Toán-Lý-Hóa      
Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh      
- Ngành 2: Công nghệ thông tin- CNTT CLC     15.25
Tổ hợp 1:Toán-Lý-Hóa 15.0-15.1 17.60-17.60
Tổ hợp 2:Toán-Lý-Anh 15.0-15.1 17.60-17.60
Nhóm ngành VII      
- Ngành 1: Văn học     15.00
Tổ hợp 1:Văn-Địa-Sử 15.0 15.00
Tổ hợp 2:Văn-Địa-Anh 15.0 15.00
Tổ hợp 3:Văn-GDCD-Toán 15.0 15.00
Tổ hợp 4:Văn-GDCD-Anh 15.0 15.00
- Ngành 2: Lịch sử     15.00
Tổ hợp 1: Sử- Văn-Địa 15.25 15.75
Tổ hợp 2:Sử-Văn-GDCD 15.25 15.75
- Ngành 3: Địa lý học     15.00
Tổ hợp 1: Địa-Văn-Sử 15.0 15.75
Tổ hợp 2:Địa-Văn-Anh 15.0 15.75
- Ngành 4: Việt Nam học- VNH CLC      
Tổ hợp 1:Văn-Địa-Sử 15.0-15.05 18.00-15.00 16.50
Tổ hợp 2:Văn-Toán-Anh    
Tổ hợp 3:Văn-Sử-Anh 15.0-15.05 18.00-15.00
Tổ hợp 4: Văn-Địa-Anh 15.0-15.05 18.00-15.00
- Ngành 5: Văn hóa học     15.00
Tổ hợp 1: Văn-Địa-Sử 15.25 15.00
Tổ hợp 2: Văn-Địa-Anh 15.25 15.00
Tổ hợp 3:Văn-Toán-Anh    
Tổ hợp 4:Văn-Sử-Anh    
Tổ hợp 5:Văn-GDCD-Anh 15.25 15.00
Tổ hợp 6:Văn-GDCD-Toán 15.25 15.00  
- Ngành 6: Tâm lý học- TLH CLC     15.50 - 15.75
Tổ hợp 1:Văn-Địa-Sử 15.0-15.4 15.00-15.25
Tổ hợp 2:Sinh-Toán-Hóa 15.0-15.4 15.00-15.25
Tổ hợp 3:Toán-Văn-Anh 15.0-15.4 15.00-15.25
- Ngành 7: Công tác xã hội     15.00
Tổ hợp 1: Văn-Địa-Sử 15.0 15.00
Tổ hợp 2:Văn-Toán-Anh 15.0 15.00
- Ngành 8: Báo chí – BC CLC     21.00 -21.25
Tổ hợp 1: Văn-Địa-Sử 17.0-15.0 19.25-20.25
Tổ hợp 2:Văn-Toán-Anh 17.0-15.0 19.25-20.25
Tổ hợp 3:Văn-Sử-Anh    
Tổ hợp 4:Văn-GDCD-Anh 17.0-15.0 19.25-20.25
Tổ hợp 5:Văn-GDCD-Toán 17.0-15.0 19.25-20.25
- Ngành 9: QL Tài nguyên và môi trường – QLTN&MT CLC     15.00 - 15.25

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây