Trang thông tin tuyển sinh

https://tuyensinh.ued.udn.vn


Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng qua các năm

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng các năm 2015, 2016 và 2017
 
TT NGÀNH ĐÀO TẠO Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017
1 Toán ứng dụng:    
1. Toán ứng dụng
2. Toán ứng dụng (Tăng cường Tiếng Anh)
18.75
 
16
 
15,5
2 Công nghệ thông tin 20.75
 
19
 
17,75
3 Công nghệ thông tin (CLC)  -
 
16.5
 
16,5
4 Công nghệ sinh học 18.75
 
18
 
16,0
5 Vật lý học 18.5
 
16
 
15,75
6 Hóa học, gồm các chuyên ngành: 
1. Hóa Dược; 
2. Hóa Dược (
Tăng cường Tiếng Anh);
3. Hóa phân tích môi trường
19
 
16.25
 
 
15,5
7 Địa lý tự nhiên (Địa lý tài nguyên & môi trường) 17.25
 
16.25
 
-
8 Khoa học môi trường 19
 
16
 
15,75
9 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.25
 
16
 
15,5
10 Việt Nam học 19.25
 
17
 
16,75
11 Lịch sử 17 16 16,25
12 Văn học 18
 
16
 
15,5
13 Văn hoá học 17.5
 
16
 
15,5
14 Tâm lý học 18.75
 
17
 
16,75
15 Địa lý học (Địa lý du lịch) 17.5
 
16
 
16,75
16 Báo chí 20.25
 
18.5
 
18,25
17 Công tác xã hội 18.25
 
16
 
16,75
  Giáo dục Tiểu học 21 19 22,0
19 Giáo dục Chính trị 18.75 17 24,0
20 Sư phạm Toán học 24.25 22.5 24,25
21 Sư phạm Tin học 20.25 17.25 15,75
22 Sư phạm Vật lý 23 20.75 21,5
23 Sư phạm Hoá học 23.25 20.75 22,0
24 Sư phạm Sinh học 21 20.25 17,5
25 Sư phạm Ngữ văn 23.75 18.5 23,5
26 Sư phạm Lịch sử 21.25 16 22,25
27 Sư phạm Địa lý 22 16.75 21,5
28 Giáo dục Mầm non 21.75 19.75 21,5
29 Sư phạm Âm nhạc    30.5
 
21,75
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây