Danh mục các khóa bồi dưỡng ngắn hạn

Thứ sáu - 08/05/2020 23:11
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người học, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phục vụ công tác chuyên ngành cho các học viên có nhu cầu. Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN thông báo danh mục các khóa học ngắn hạn như sau

1. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ
Các chương trình đào tạo Đối tượng tuyển sinh Khối lượng
(tiết)
Học phí
(triệu đồng)
Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp
(theo Thông tư 20, 21, 22, 23 năm 2015/TTLT-BGDĐT-BNV)
Giáo viên, viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập, đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp 240 2,5-2,8
Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên
(theo Thông số 36/2014
/TTLT-BGDĐT-BNV)
Giảng viên, viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các sở giáo dục Đại học, Cao đẳng, Trung cấp công lập, đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp 240 2,8-3,0
Nghiệp vụ phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng
(Theo Thông số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ GD&ĐT)
- Giảng viên chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
- Người đã tốt nghiệp Đại học có nguyện vọng trở thành giảng viên.
 
300 3,5
Chứng chỉ tin học:
- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
- Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao
(Theo thông tư 03/2014, của Bộ TT và Truyền thông)
Các cán bộ, nhân viên đang công tác tại các xã, phường, thị trấn, trường học, doanh nghiệp nhân nhu cầu.
Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường cao đẳng/đại học nhu cầu 
45 0,9-1,5
Bồi dưỡng năng lực vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác vấn cho học sinh
(Theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT, 21/5/2018 của Bộ GD&ĐT)
Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh
 
240 2,5-3,2
Nghiệp vụ phạm dành cho giáo viên TCCN & các Trung tâm
(Thông số 10/2013/TT-BGDĐT, 28/3/2013 của Bộ GD&ĐT)
- Giáo viên Trung cấp nhưng chưa qua đào tạo sư phạm NVSP.
- Người có bằng Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN.
 
375 3,0
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản giáo dục
(Quyết định 382/QĐ-BGDĐT, 20/01/2012 của Bộ GD&ĐT)
- Cán bộ quản cấp trường.
- Cán bộ quản lý, chuyên viên cấp Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo, cơ sở giáo dục không chính quy.
 
360 3,0
Nghiệp vụ phạm về Giáo dục hòa nhập
(Thông tư số 33/2010/TT-BGDĐT, 06/12/2010 của Bộ GD&ĐT)
- Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Nhân viên hoặc người nhu cầu hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
 
315 3,5
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

(Theo QĐ số: 4855/QĐ-BGDĐT, 17/12/ 2019, của Bộ GD&ĐT)
- Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học.
- Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp nhu cầu tuyển dụng làm nhân viên công tác thiết bị dạy học.
312 2,5-3,0
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân
(Theo Quyết định số 1456 /QĐ-BGDĐT, 28/4/2014 của Bộ GD&ĐT)
Giáo viên Giáo dục công dân chưa được đào tạo chuẩn hóa
 
300 2,2

2. Bồi dưỡng cấp chứng nhận
Các chương trình đào tạo Đối tượng tuyển sinh Khối lượng
(tiết)
Học phí
(triệu đồng)
Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên THCS dạy môn Khoa học Tự nhiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) Giáo viên đã tốt nghiệp Đại học bằng thứ nhất và sinh viên dự kiến giảng dạy môn Khoa học tự nhiên 40 1,5
Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên THCS dạy môn Lịch Sử - Địa lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) Giáo viên đã tốt nghiệp Đại học bằng thứ nhất và sinh viên dự kiến giảng dạy môn Lịch Sử - Địa lý 40 1,5
Thiết kế bài giảng E-learning - Sinh viên đã hoặc đang học tại các trường CĐ/ĐH.
- Giáo viên, Giảng viên đang giảng dạy tại các sở giáo dục.
60 1,5
 Tổ chức dạy học STEM cho HS ở trường PT - Sinh viên đã hoặc đang học tại các trường CĐ/ĐH.
- Giáo viên, Giảng viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
60 1,5
Bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên dạy học các hoạt động trải nghiệm cho HS ở trường PT - Sinh viên đã hoặc đang học tại các trường CĐ/ĐH.
- Giáo viên, Giảng viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
60 1,5
Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản hành chính nhà nước, quản ngành giáo dục đào tạo - Học sinh, sinh viên các trường TCCN, cao đẳng, đại học trong cả nước.
- Các nhân đã tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nhu cầu.
30 0,35
Cô nuôi dạy trẻ Mầm non - Cán bộ đang làm công tác bán trú trong các trường mầm non.
- Có bằng tốt nghiệp Trung học sở trở lên
300 3,0
Cô nấu ăn trường Mầm non - Cán bộ đang làm công tác cấp dưỡng trong các trường mầm non.
- Người thành lập các nhóm trẻ tại gia đình nhưng chưa chứng nhận
120 1,2
Phương pháp sơ cứu và Phòng bệnh thường gặp ở trẻ em Cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ ở các sở giáo dục; Người nhu cầu về làm giảng dạy, phục vụ tại các sở giáo dục trẻ em. 60 1,0
Công tác Đoàn, Đội ở các trường phổ thông Sinh viên đã đang học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Tổng phụ trách Đội các trường, cán bộ Đoàn sở nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác. 120 1,2
Thanh nhạc cho giáo viên Tiểu học Mầm non Học sinh, sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Tiểu học Mầm non có nhu cầu. 90 1,2
Đàn Organ cho giáo viên Tiểu học Mầm non  Học sinh, sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Tiểu học và Mầm non có nhu cầu. 90 1,2
Nghiệp vụ Truyền thông - Sinh viên đã hoặc đang học tại các trường CĐ/ĐH.
- Nhân viên/cán bộ truyền thông tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.
120 1,5
Kỹ năng viết Báo Nhân viên/cán bộ truyền thông tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu 60 1,2
Dẫn chương trình (MC) Sinh viên đã tốt nghiệp/đang học tại các trường cao đẳng/đại học và cá nhân có nhu cầu 60 1,2
Tiếng Việt cho người nước ngoài Học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có nhu cầu được cấp chứng chỉ Tiếng Việt. 300 3,0
Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch Học sinh, Sinh viên đã tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng, đại học có nhu cầu. 250 3,0
Guitar đệm hát cơ bản Tất cả các cá nhân yêu Âm nhạc, không giới hạn độ tuổi. 90 1,2
HTQL Môi trường theo tiêu chuẩn ISO : 14001 - Sinh viên và người làm việc trong lĩnh vực: Công nghệ Môi trường, Công nghệ Sinh học, Sinh học, Công nghệ Vi sinh, Hóa Thực phẩm, Hóa Môi trường…
- Các đối tượng khac: Ngành xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản trị Kinh doanh ....cần trang bị thêm kiến thức để phục vụ yêu cầu công việc.
120 1,5
An toàn lao động, vệ sinh lao động - Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH . 90 1,0
An toàn phòng thí nghiệm - Cán bộ làm công tác quản lý các phòng thí nghiệm.
- Các cá nhân có nhu cầu tham dự để nâng cao kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ.
60 0,9
Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật Sinh viên đang học các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; các nhân, tổ chức hoặc cán bộ quan nhà nước nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật. 60 1,5
Kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn nấm dược liệu Sinh viên đang học các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; các cá nhân, tổ chức hoặc cán bộ cơ quan nhà nước nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về kỹ thuật trồng nấm. 60 1,5
Quản trị văn phòng điện tử Các cán bộ, nhân viên đang công tác tại các xã, phường, thị trấn, trường học, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.
Các bạn học sinh phổ thông, trung học và trung học chuyên nghiệp, sinh viên đại học chuyên về công nghệ thông tin và không chuyên
90 1,0

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây