Trang thông tin tuyển sinh

http://tuyensinh.ued.udn.vn


Khoa học môi trường (chuyên ngành quản lý môi trường)

Ngành Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) trang bị đầy đủ những kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình; đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các dự án và hoạt động kinh tế xã hội, quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, mô hình hóa môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường, quan hệ tác động qua lại giữa con người và các hệ sinh thái trong tự nhiên, diễn biến và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…; Nghiên cứu, bảo vệ môi trường; đề xuất các biện pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.
Khoa học môi trường (chuyên ngành quản lý môi trường)
GIỚI THIỆU
Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) đào tạo những Cử nhân vừa có kiến thức và kỹ năng thực hành ở lĩnh vực quản lý đồng thời nắm vững kiến thức về khoa học môi trường và kỹ thuật môi trường. Chuyên ngành đào tạo cán bộ quản lý môi trường và kỹ thuật môi trường; quản lý các dự án, các cơ sở sản xuất, cơ quan nghiên cứu, giáo dục liên quan đến hoạt động con người có tác động vào môi trường và tài nguyên. Ngành học này sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức hiểu biết sâu rộng, kỹ năng ứng dụng thực tiễn vào các lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất thải, quan trắc môi trường; đánh giá tác động môi trường, kinh tế kiểm toán môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường công - nông nghiệp.
Ngành Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) trang bị đầy đủ những kỹ năng quản lý, nghiên cứu và thực hiện các chương trình; đánh giá môi trường các vùng lãnh thổ, sử dụng các công cụ tin học, hệ thông tin địa lý và kỹ thuật viễn thám trong nghiên cứu môi trường, đánh giá tác động môi trường các dự án và hoạt động kinh tế xã hội, quản lý môi trường, quy hoạch môi trường, mô hình hóa môi trường, đề xuất các công cụ luật pháp, chính sách và kinh tế cho công tác bảo vệ môi trường, quan hệ tác động qua lại giữa con người và các hệ sinh thái trong tự nhiên, diễn biến và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí…; Nghiên cứu, bảo vệ môi trường; đề xuất các biện pháp, chính sách và kinh tế cho hoạt động bảo vệ môi trường.
Sinh viên sẽ được tham gia nghiên cứu các quá trình xử lý lý, hóa, sinh học; thiết kế hệ thống xử lý và tái sử dụng chất thải, khí thải và chất thải rắn.

tdat2  THÔNG TIN CẦN NHỚ
Tuyển sinh: Mã tổ hợp: 1.A00 2.D07 3.B00
Mã ngành tuyển sinh: 7440301;
Bậc đào tạo: Đại học - Cử nhân Khoa học;
Đơn vị đào tạo: Khoa Hóa học

tdat2   THÔNG TIN THAM KHẢO
Các nhóm ngành gần: 
          green animated arrow right   THAM KHẢO THÊM
hoa 1
 

VỊ TRÍ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Cử nhân ngành Quản lý môi trường có thể:
- Đảm trách công việc liên quan đến quản lý môi trường hoặc quản lý an toàn lao động và môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà máy, xí nghiệp, trang trại...
- Làm việc tại các Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hoạch định chiến lược môi trường tại các tỉnh, thành phố và quận, huyện.
- Làm việc tại các Viện, các Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ và quản lý môi trường;
- Giảng dạy ngành Quản lý môi trường hoặc các môn Môi trường đại cương cho các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp,.. 
- Tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường và quản lý môi trường, công nghệ môi trường, ứng dụng năng lượng tái tạo, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, luật và chính sách môi trường... 

 
 CHUẨN ĐẦU RA
VỀ KIẾN THỨC
- Hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật có liên quan và biết ứng dụng trong đánh giá tác động môi trường dự án và đánh giá tác động môi trường chiến lược, trong xây dựng kế hoạch, chiến lược bảo vệ môi trường của các địa phương; thanh tra môi trường đối với các nguồn gây ô nhiễm;
- Có kiến thức về quá trình các chất ô nhiễm do con người, các quá trình biến đổi lý hóa và sinh học của chất ô nhiễm và những tác động của chúng lên con người và môi trường, sự lan truyền ô nhiễm trong môi trường;
- Có hiểu biết về bản chất của các loại tài nguyên thiên nhiên, những xu hướng biến động do con người và các giải pháp để quản lý sử dụng hợp lý, giảm thiểu sự cạn kiệt tài nguyên;
- Có hiểu biết cơ bản về các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý môi trường nước, không khí, chất thải rắn, chất thải nguy hại ở các cơ sở và địa phương;
- Hiểu biết và nắm vững các nguyên tắc kiểm soát ô nhiễm môi trường, tăng cường hiệu lực của công tác quản lý môi trường tại địa phương hoặc trong các doanh nghiệp.
- Có kiến  thức và có khả năng vận dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;
- Có kiến thức về năng lượng tái tạo, am hiểu các giải pháp giảm hiệu ứng nhà kính bằng các dự án theo cơ chế phát triển sạch.
- Có kiến thức về các lĩnh vực liên quan khác, như sức khỏe cộng đồng, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, các yêu cầu cải tiến nhằm nâng cao mức sống cộng đồng,... 
- Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.
VỀ KỸ NĂNG     
- Có khả năng nhận biết, diễn đạt và giải quyết các vấn đề môi trường, thuyết phục các đối tác, cơ quan, đơn vị làm đúng chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, tuân thủ các quy định môi trường;
- Biết cách ứng xử khéo léo, linh hoạt trong giao tiếp;                                                  
- Tự hoạch định và sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong các hoạt động.                                                                           
- Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc theo nhóm đa ngành hoặc trong một tập thể lớn để đạt được kết quả và hoàn thành mục tiêu chung bằng ý thức chấp hành kỷ luật cao, có khả năng lãnh đạo công việc và thúc đẩy mọi người cùng làm việc.    
- Biết và sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Có năng lực xây dựng điều hành và quản lý các dự án về môi trường hoặc các dự án công, nhằm nâng cao phúc lợi xã hội.
VỀ THÁI ĐỘ
- Chấp hành các quy định chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định tại địa phương và các quy định khác có liên quan;
- Trung thực và nhiệt tình trong công việc, chân thành và cởi mở với bạn bè đồng nghiệp, gắn bó với quần chúng;
- Nhận thức được trách nhiệm của một công dân; có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp và có khả năng làm việc nhóm;
- Có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, tìm kiếm các cải tiến trong công việc, luôn luôn tìm kiếm cái mới, học tập các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có liên quan;
 - Có tinh thần tự chủ và cầu tiến trong công việc;
- Có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng dành thời gian để cập nhật các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công tác chuyên môn.                                              
-  Yêu thiên nhiên và môi trường, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững toàn cầu và trong phạm vi quốc gia hoặc địa phương.

A00 : Toán + Vật lý + Hóa học
 
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Toán học 7140209 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Sư phạm Tin học 7140210 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Sư phạm Vật lý 7140211 45 1. Vật lý + Toán + Hóa học  Ưu tiên môn Vật lý
Sư phạm Hoá học 7140212 45 1. Hóa học + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 45 1.Toán + Vật lý + Hóa học  Ưu tiên môn Toán
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học Chưa có 45 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Sư phạm Công nghệ 7140246 40 1.Toán + Vật lý + Hóa học  Ưu tiên môn Toán
Công nghệ Sinh học 7420201 60 3. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Vật lý học (Chuyên ngành: Điện tử-Công nghệ Viễn thông) 7440102 35 1. Vật lý + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Vật lý
Hóa Dược; 7440112 70 1. Hóa học + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) 7440112CLC 50 1. Hóa học  + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Khoa học môi trường 7440301 35 1. Hóa học + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình)                        7460112 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Công nghệ thông tin 7480201 200 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 7480201CLC 50 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 65 3. Hóa học + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 7850101CLC 50 3. Hóa học + Toán + Vật lý Ưu tiên môn Hóa học
Công nghệ thông tin (đặc thù) 7480201DT 300 1. Toán + Vật lý + Hóa học Ưu tiên môn Toán
 
veD07 : Hóa học + Toán + Tiếng Anh
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Hoá học 7140212 45 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh Ưu tiên môn Hóa học
Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 7440112 70 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh Ưu tiên môn Hóa học
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) 7440112CLC 50 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh Ưu tiên môn Hóa học
Khoa học môi trường 7440301 35 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh Ưu tiên môn Hóa học
 
ve


B00: Toán + Hóa học + Sinh học
Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bằng điểm
Sư phạm Hoá học 7140212 45 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học
Sư phạm Sinh học 7140213 45 1. Sinh học + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Sinh học
Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 45 3.Toán + Hóa học + Sinh học Ưu tiên môn Toán
Sư phạm Công nghệ 7140246 40 3.Toán + Hóa học + Sinh học Ưu tiên môn Toán
Công nghệ Sinh học 7420201 60 1. Sinh học + Hóa học + Toán Ưu tiên môn Sinh học
Hóa phân tích môi trường 7440112 70 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học
Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) 7440112CLC 50 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học
Khoa học môi trường 7440301 35 3. Hóa học + Toán + Sinh học Ưu tiên môn Hóa học
Tâm lý học 7310401 65 3. Sinh học + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Ngữ văn
Tâm lý học (Chất lượng cao) 7310401CLC 50 3. Sinh học + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Ngữ văn
Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 65 1. Sinh học + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Sinh học
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 7850101CLC 50 1. Sinh học + Toán + Hóa học Ưu tiên môn Sinh học


ve
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây