Trang thông tin tuyển sinh

http://tuyensinh.ued.udn.vn


Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) Đợt 1 năm 2019, theo hình thức xét học bạ như sau :
1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển xem tại đây
 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019
THEO HÌNH THỨC XÉT HỌC BẠ
 
TT Tên ngành/Nhóm ngành Mã ĐKXT Chỉ tiêu dự kiến Tổ hợp xét tuyển
II TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM DDS 540  
1 Sư phạm Âm nhạc 7140221 10 1. Ngữ Văn + Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2
2 Công nghệ sinh học 7420201 30 Sinh học + Hóa học + Toán
Sinh học + Toán + Tiếng Anh
Toán + Vật lý + Hóa học
3 Vật lý học (Chuyên ngành Điện tử-Công nghệ Viễn thông) 7440102 25 Vật lý + Toán + Hóa học
Vật lý + Toán + Tiếng Anh
Vật lý + Toán + Sinh học
4 Hóa học, gồm các chuyên ngành:
  1. Hóa Dược;
  2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh);
  3. Hóa phân tích môi trường
7440112 50 Hóa học  + Toán + Vật lý
Hóa học + Toán + Tiếng Anh
Hóa học + Toán + Sinh học
5 Khoa học môi trường 7440301 25 Hóa học + Toán + Vật lý
Hóa học + Toán + Tiếng Anh
Hóa học + Toán + Sinh học
6 Toán ứng dụng, gồm các chuyên ngành:   
  1. Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình;
  2. Toán ứng dụng (tăng cường tiếng Anh)
7460112 20 Toán + Vật lý + Hóa học
Toán + Vật lý + Tiếng Anh
7 Công nghệ thông tin 7480201 40 Toán + Vật lý + Hóa học
Toán + Vật lý + Tiếng Anh
8 Văn học 7229030 20 Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
Ngữ văn + GDCD + Toán
Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
9 Lịch sử
(chuyên ngành Quan hệ quốc tế)
7229010 20 Lịch sử + Ngữ văn +  Địa lý
Lịch sử + Ngữ văn + GDCD
Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh
10 Địa lý học
 (Chuyên ngành: Địa lý du lịch)
7310501 25 Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử
Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh
11 Văn hoá học 7229040 25 Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
Ngữ văn + GDCD + Toán
Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
12 Tâm lý học 7310401 25 Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
Sinh học + Toán + Hóa học
13 Báo chí 7320101 25 Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
Ngữ văn + GDCD + Toán
Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
14 Công tác xã hội 7760101 25 Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử
Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán
15 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 25 Sinh học + Toán + Hóa học
Sinh học + Toán + Tiếng Anh                     
Hóa học + Toán + Vật lý
16 Công nghệ thông tin (đặc thù) 7480201DT 150 Toán + Vật lý + Hóa học
Toán + Vật lý + Tiếng Anh

 
2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên
- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.
- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển
3.1. Nguyên tắc đăng ký
- Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 1B). Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm, thuộc cùng một cơ sở đào tạo hoặc nhiều cơ sở đào tạo khác nhau thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).
- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT); trường hợp thí sinh nộp nhiều hơn 01 hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm nộp) không được xét.
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2019) và bổ sung bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ theo thông báo tuyển sinh để được xét tuyển.

3.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.
- Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo qui định của Qui chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình học kỳ I và học kỳ II năm lớp 12 của môn học trong tổ hợp xét. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và Đại học Đà Nẵng xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.

4. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
Hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký xét tuyển (Mẫu 1B) có đầy đủ thông tin theo quy định (tải tại đây) hoặc đăng ký trực tuyến tại đây ( bắt đầu mở đăng ký từ ngày 01/6/2019 đến sau 17h00 ngày 21/7/2019 sẽ đóng)
- Bản photocopy chứng minh nhân dân;
- Bản photocopy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
- Bản photocopy học bạ THPT;
- Biên lai nộp lệ phí ĐKXT (đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí ĐKXT qua bưu điện (đối với thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện) hoặc minh chứng chuyển lệ phí qua tài khoản;
- Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên).
4.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển
Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng
4.3. Cách nộp lệ phí đăng ký xét tuyển
Thí sinh chọn một trong ba hình thức nộp lệ phí đăng ký xét tuyển:
Cách 1: Nộp trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ.
Cách 2: Chuyển qua bưu điện đến địa điểm nhận hồ sơ ở mục 5.2.
Cách 3: Chuyển lệ phí vào tài khoản của ĐHĐN theo thông tin sau:
Tài khoản nhận: 113000176350
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng (ViettinBank, CN Đà Nẵng).
Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
          Họ và tên thí sinh; Ngày sinh; Số điện thoại liên hệ.


5. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1. Thời gian nhận hồ sơ
Từ ngày 01/6/2019 đến 17h00 ngày 21/7/2019 (tính theo dấu bưu điện).
 5.2. Địa điểm nhận hồ sơ
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong hai địa điểm sau (ưu tiên nộp hồ sơ vào cơ sở đào tạo đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1):
Thí sinh chọn một trong 02 địa chỉ để đăng ký xét tuyển:

1) TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM- ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
             459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
2) ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
             Ban Đào tạo
             41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


Nội dung chi tiết thông báo: xem tại đây
        Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ:
      - Trang tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm: http://tuyensinh.ued.udn.vn/thong-tin-tuyen-sinh/ hoặc điện thoại: 0898.204.204
     -  Trang Tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://ts.udn.vn hoặc điện thoại: 0236.3835345 (bấm số 1)./.

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây