Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2016, Đại học Đà Nẵng thông báo đến các học viên từ khóa K29 về trước, đã bảo vệ luận văn thạc sĩ, nộp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian còn hiệu lực tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu, để xét tốt nghiệp.

Chi tiết »


Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016- khóa 34

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 34 cho 33 ngành, chung cho 2 định hướng thạc sĩ nghiên cứu và thạc sĩ ứng dụng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Dự kiến tổ chức thi vào các ngày 12 và 13/11/2016.

Chi tiết »