20/03/2017 | 15:33

Năm 2017, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN tuyển sinh 2505 chỉ tiêu cho 29 ngành, cụ thể:

TT

Tên NHÓM NGÀNH

/Ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Phương thức tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DDS

 2.505  

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Trong số các ứng viên có cùng điểm xét tuyển (tổng điểm 3 môn+ điểm ưu tiên) thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên:  1/ ứng viên nào có điểm thi môn chính cao hơn, 2/ ứng viên nào có điểm thi theo thứ tự môn thi còn lại cao hơn.

- Ngành Hóa học: khi trúng tuyển vào trường, thí sinh sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành Hóa dược hoặc Hóa phân tích môi trường;

- Ngành Toán ứng dụng & Hóa dược: khi trúng tuyển vào trường, thí sinh được lựa chọn chương trình đào tạo theo hướng tăng cường tiếng Anh hoặc chương trình truyền thống;

- Phương thức TS: theo 03 hình thức

+ Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Xét điểm học bạ THPT môn Văn (SP Âm nhạc)

Tuyển sinh riêng

* Ngành Giáo dục Mầm non

- Điểm xét tuyển = Toán + Văn + Năng khiếu.

- Môn năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi;

- Môn Toán và Văn lấy kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, cụm thi do các trường đại học chủ trì.

* Ngành Sư phạm Âm nhạc

- Điểm xét tuyển = Văn + Thẩm âm – Xướng âm *2 + Nhạc cụ - Hát *2.

- Môn Năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi;

- Môn Văn lấy kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia, cụm thi do các trường đại học chủ trì (10 chỉ tiêu) và xét học bạ THPT (30 chỉ tiêu).

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

+ Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.

+ Thông tin chi tiết tại trang web: http://tuyensinh.ued.udn.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành Tính toán và Công nghệ thông tin 

1

Toán ứng dụng

D460112

140

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh

2

Công nghệ thông tin

D480201

200

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh

3

Công nghệ thông tin (CLC)

D480201CLC

50

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh

Nhóm ngành Khoa học Sự sống và Khoa học Tự nhiên

4

Công nghệ sinh học

D420201

110

1. Sinh + Hóa +Toán

5

Vật lý học

D440102

90

1. Lý + Toán + Hóa
2. Lý + Toán + Anh

6

Hóa học

D440112

230

1. Hóa  + Toán + Lý
2. Hóa + Toán + Anh

7

Địa lý tự nhiên

D440217

90

1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Địa + Sinh

8

Khoa học môi trường

D440301

110

1. Hóa + Toán + Lý
2. Hóa + Toán + Anh

Nhóm ngành Khoa học xã hội – nhân văn và Môi trường

9

Việt Nam học

D220113

110

1. Văn + Địa + Sử
2. Văn + Địa + Anh
3. Văn + Sử + Anh

10

Lịch sử

D220310

90

1. Sử + Văn +  Địa
2. Sử + Văn + GDCD

11

Văn học

D220330

180

1. Văn + Địa + Sử
2. Văn + Địa + Anh
3. Văn + Sử + Anh

12

Văn hoá học

D220340

90

1. Văn + Địa + Sử
2. Văn + Địa + Anh
3. Văn + Sử + Anh

13

Tâm lý học

D310401

111

1) Sinh, Toán, Hóa 2) Văn,  Địa, Sử

3) Văn,  Anh, Toán

14

Địa lý học

D310501

90

1. Địa + Văn + Sử
2. Địa + Văn + Anh

15

Báo chí

D320101

180

1. Văn + Địa + Sử
2. Văn + Địa + Anh
3. Văn + Sử + Anh

16

Công tác xã hội

D760101

90

1) Văn, Địa, Sử; 
2) Văn, Anh, Toán

17

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

110

 

Nhóm ngành Đào tạo Giáo viên

18

Giáo dục Tiểu học

D140202

55

1. Toán + Văn + Anh

19

Giáo dục Chính trị

D140205

45

1. Văn + Sử + Địa
2. Văn+GDCD+Địa

20

Sư phạm Toán học

D140209

45

1. Toán + Lý + Hóa  
2. Toán + Lý + Anh

21

Sư phạm Tin học

D140210

45

1. Toán + Lý + Hóa  
2. Toán + Lý + Anh

22

Sư phạm Vật lý

D140211

45

1.  Lý + Toán +Hóa  
2. Lý + Toán + Anh

23

Sư phạm Hoá học

D140212

45

1. Hóa + Toán + Lý 
2. Hóa + Toán+Anh

24

Sư phạm Sinh học

D140213

45

1. Sinh +Toán+Hóa

25

Sư phạm Ngữ văn

D140217

45

1. Văn + Sử + Địa

26

Sư phạm Lịch sử

D140218

45

1. Sử + Văn + Địa
2. Sử +Văn + GDCD

27

Sư phạm Địa lý

D140219

45

1. Địa + Văn + Sử

28

Giáo dục Mầm non

D140201

55

1. Năng khiếu +Toán + Văn

29

Sư phạm Âm nhạc

D140221

10/40

- (Thẩm âm + Xướng âm) x 2
- (Hát + Nhạc cụ) x 2

- Văn (kỳ thi THPT QG 2017)

30/40

- (Thẩm âm + Xướng âm) x 2
- (Hát + Nhạc cụ) x 2

- Văn (học bạ THPT)

 

Các thông tin liên quan