04/08/2015 | 8:6

Từ ngày 1/8, các thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tổng số chỉ tiêu: 1930, điểm xét trúng tuyển theo ngành. Điểm của tất cả các môn xét tuyển đều có hệ số 1. Nếu các thí sinh có tổng điểm bằng nhau thì xét ưu tiên điểm của môn thi theo thứ tự.

Xem thống kê hồ sơ đăng ký tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm tại địa chỉ: http://tuyensinh.ued.vn/chi-tiet/ket-qua-tuyen-sinh-sau-3-ngay-dau-tien-cua-truong-dai-hoc-su-pham-113.html

Nguồn: http://vtc.vn/dai-hoc-da-nang-cong-bo-xet-tuyen-nv1.538.564962.htm

Các thông tin liên quan