09/08/2017 | 16:12

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông báo thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2017 với 631 chỉ tiêu, cụ thể

Xem thông tin chi tiết về các ngành xét tuyển đợt bổ sung, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện khác:


Lưu ý: Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 13/8 đến 17h00 ngày 17/8 tính theo dấu bưu điện.

Các thông tin liên quan