23/03/2017 | 16:29

Kênh thông tin Tư vấn Xét tuyển

1. Đọc thông tin trên website, email hoặc like các trang mạng xã hội: 

a. Website: http://tuyensinh.ued.udn.vn

b. Facebook: https://www.facebook.com/ueddn

c. Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com

2. Các số điện thoại liên hệ khi chưa rõ các thông tin:

a. Tư vấn chung (phương thức, hình thức, phương án và quy trình nộp phiếu xét tuyển): 0964.002.007 (ThS Đàm Minh Anh).

b. Tư vấn về chuyên ngành (cụ thể về chuyên ngành, học gì, làm ở đâu, cơ hội nghề nghiệp, việc làm...):

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Điện thoại

Email

1.       

Nguyễn Thị Diệu Hà

Tôn Nữ Diệu Hằng

GD Mầm non

0989228515

0983481171

dieuhavn@yahoo.com

tonnudieuhang@gmail.com

2.       

Ngô Thị Bích Thủy

Sư phạm Toán

0935 327 827

bichthuydhdn@yahoo.com.vn

3.       

Lê Văn Dũng

Toán Ứng dụng

0935 110 108

lvdunght@gmail.com

4.       

 Hồ Thị Thúy Hằng

Tâm lý học

 0982871510

hothuyhang0807@gmail.com 

5.       

 Bùi Đình Tuân

Công tác xã hội

0982593495 

 dinhtuancpk28@gmail.com

6.       

Lê Sao Mai

GD Tiểu học

0905499803

saomai86@gmail.com

7.       

Trương Thị Thanh Mai

Sư phạm Sinh học

0905221078

thanhmai221078@gmail.com

8.       

Phùng Khánh Chuyên

Quản lý TN-MT

0914000234

khanhchuyenqlmt@gmail.com

9.       

Võ Châu Tuấn

Công nghệ sinh học

0905205409

vochautuan@gmail.com

10.  

Nguyễn Xuyên

Sư phạm Lịch Sử

0903565569

nguyenxuyensp@gmail.com

11.  

Lê Thị Thu Hiền

Việt Nam học

01234333599

lethuhiendn@gmail.com

12.  

Nguyễn Duy Phương

Lịch Sử

0942017977

phuongduyls@gmail.com

13.  

 Hồ Ngọc Tú

Sư phạm Tin học

 0938359147

hotudhsp@gmail.com 

14.  

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Văn Vương

Công nghệ thông tin (CLC

Công nghệ thông tin

 0905062242

01649770368

ngocanhnt@ued.udn.vn 

nvvuong@ued.udn.vn 

15.  

Trần Phan Hiếu

GD Chính trị

0982993885

tphieu@ued.udn.vn

16.  

Trương Quang Minh Đức

Sư phạm Âm nhạc

0935784899

tqmduc@ued.udn.vn

17.  

Nguyễn Văn Thái

Sư phạm Địa lý

0905851083

huuthai209@gmail.com

18.  

Lê Ngọc Hành

Địa lý Tự nhiên

01686294429

hanhlespdn@gmail.com

19.  

Đoàn Thị Thông

Địa lý du lịch

0935949399

dtthong@ued.udn.vn

20.  

Trịnh Quỳnh Đông Nghi

Văn học

0971280706

nghitrinh@gmail.com

21.  

Hoàng Thị Mai Sa

Văn hóa học

0935350785

hoangsa82@gmail.com

22.  

Lê Thị Thanh Tịnh

Sư phạm Ngữ Văn

01686737394

hevea.ttl@gmail.com

23.  

Đặng Hồng Cam Vũ

Báo chí

0912068249

camvudh@gmail.com

24.  

Phùng Việt Hải

Sư phạm Vật lý

0983868055

viethai8090@gmail.com

25.  

Nguyễn Văn Hiếu

Đinh Thanh Khẩn

Vật lý học

0983633596

0935817240

nguyenvanhieu@ued.udn.vn

khannabo86@gmail.com

26.  

Ngô Minh Đức

Sư phạm Hóa

0905263594

duc0111hh01@yahoo.com

27.  

Đỗ Thúy Vân

Hóa dược

0983499323

xuanchiendo@yahoo.com

28.  

Nguyễn Trần Nguyên

Hóa dược tăng cường tiếng Anh

0914748196

nguyentrannguyen1001@yahoo.com

29.  

Bùi Xuân Vững

Hóa phân tích MT

0905906328

vungxuanbui@gmail.com

Các thông tin liên quan