10/06/2017 | 8:11

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 tại Trường Đại học Sư phạm như sau:

 

Ngày 27/6/2017

                   7h00: Cán bộ coi thi và phục vụ thi có mặt tại phòng Hội đồng.

                   + 8h00: Thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi, nhận Thẻ dự thi, điều chỉnh sai sót trong đăng ký dự thi.

         - Ngày 28,29/6/2017

Ngày

Ngành Giáo dục Mầm non

Ngành Sư phạm Âm nhạc

28/6/2017

Năng khiếu

- Kể chuyện theo tranh

- Đọc diễn cảm

- Hát

Năng khiếu âm nhạc

(Xướng âm – Thẩm âm)

 

Năng khiếu âm nhạc

(Nhạc cụ – Hát)

29/6/2017

Tiếp tục

Tiếp tục

 

 

Đại học Đà Nẵng sẽ gửi thông tin dự thi đến hộp thư điện tử của từng thí sinh và gửi Giấy báo dự thi qua đường bưu điện.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu: xem tại đây.

 

Lưu ý: Trong trường hợp thất lạc Giấy báo dự thi, thí sinh đem theo Chứng minh nhân dân đến tại phòng thi vào ngày tập trung để nhận Thẻ dự thi hoặc gọi điện số 0236.3892538 hoặc 0236.3824688 để biết thêm thông tin. 

 

 

 

Các thông tin liên quan