KÊNH THÔNG TIN TƯ VẤN XÉT TUYỂN

1. Đọc thông tin trên website, email hoặc like các trang mạng xã hội: 

a. Website: http://tuyensinh.ued.udn.vn

b. Facebook: https://www.facebook.com/ueddn

c. Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com

2. Các số điện thoại liên hệ khi chưa rõ các thông tin:

a. Tư vấn chung (phương thức, hình thức, phương án và quy trình nộp phiếu xét tuyển):  0898.204.204

Xem thêm